Foredrag om Israel og Tyrkiet

KIRKE - KUNST - HISTORIE

 

TRE REJSEFOREDRAG FRA ISRAEL OG TYRKIET

"ISRAEL - PÅ BESØG I BIBELENS LAND"

 

Israel, er et meget lille land. Det ligger hvor Middelhavet ender mod øst, og regnes med til Mellemøsten. Selv om det kun er på størrelse med Jylland, har landet igen og igen sat dagsordenen op igennem historien. For både jødedommen og kristendommen, og senere hen Islam, er der knyttet tætte bånd til landet. Ikke mindst, er Israel det landområde, som den dag i dag rummer mange byer, steder og områder, hvis navne vi kender fra de bibelske beretninger.

Det er ikke uden grund at landet kaldes ”Det 5. evangelium” eller ”Bibelens land”. Trods sin meget lille udstrækning, rummer det et meget varieret landskab og klima: Bjerge, dale, ørkener og endda jordens laveste punkt ”Det døde hav”.

I foredraget præsenteres væsentlige steder rundt i landet, samt mange af de hellige steder: F. eks. Nazareth, Jesus’ barndomsby, hvor man kan finde Bebudelseskirken. Ikke mindst i det nordlige Galilæa omkring den berømte sø, Genesareth Sø eller Galilæa Søen, bliver de nytestamentlige beretninger om, hvad Jesus gjorde og sagde, meget levende, for geografien og topografien fortæller med.

Ved Saligprisningernes Bjerg forekommer tiden næsten at have stået stille. Eller byen, Kapernaum, langs søens nordlige bred. Det var her han samlede sine første disciple. Evangeliernes beretninger og lignelser bliver meget levende, når man hører dem ”på stedet”. Endvidere præsenteres Jordan dalen, med den gamle by, Jeriko, og området ved det Døde Hav og Qumran, hvor Dødehavsrullerne blev fundet. Klippeborgen Massada, rummer også en spændende historie. Jødiske oprørere holdt klippen besat, på trods af romernes belejring gennem flere år. Hertil kommer steder som Betlehem, Kana og Caesarea ved havet og mange flere spændende lokaliteter, mens selve Jerusalem kun kort berøres, da denne by har stof nok til sit helt eget foredrag.

 

Rekvisitter: Dataprojektor og lærred - medbringer egen PC.

Pris: - efter aftale!

 

 

 

 

 

"JERUSALEM - EN HELLIG BY

FOR JØDER, KRISTNE OG MUSLIMER"

 

Det hævdes ofte, at Jerusalem ikke er som nogen anden by. Andre har sagt, at Jerusalem har to naturer: en “himmelsk” og en “jordisk”. Men spørgsmålet er, hvad der gør den så anderledes? Jerusalems lange og omskiftelige historie strækker sig helt tilbage i det tyvende århundrede f. Kr. Byens navn fundet helt tilbage på ægyptiske lertavler, fra dengang Ægypten og Faraonerne herskede over Kanaaens land.

I den bibelske fortælling er det især David, som gjorde Jerusalem til noget særligt, nemlig til hovedstad og hjemsted for pagtens ark, hvilket gjorde den til et religiøst og politisk center. Siden følger templerne.

Og fremme ved begivenhederne omkring Jesu død og opstandelse er det byen igen rammen. I år 70 ødelægges Jerusalem af den romerske hær, men opstår siden af asken igen. Op gennem historien udsættes den for utallige krige, besættelser og ødelæggelser. Helt frem til i dag spiller Jerusalem stadig en afgørende religiøs og politisk rolle.

Jerusalems gamle bydel og dens omgivende dale og bjerge, har et væld af spændende steder, som fortæller den besøgende en historie, der rummer mange lag og ledetråde: man møder en blanding af historiske, arkæologiske, bibelske og religiøse indsigter. Derudover er der også en aktuel politisk situation, som spiller med.

På Oliebjerget findes bl.a. Fadervor-kirken. Mod vest har man en fantastisk udsigt over den Gamle By i Jerusalem. Og herfra der er kun kort afstand til de mange besøgssteder: ”Dominus Flevit”-kirken, Alle Nationers Kirke og den Getsemane have med de ældgamle oliventræer. Der er Tempelbjerget, hvor man finder den fantastiske Klippemoske med guldbeklædte kuppel. Dernæst Al-Akse-moskeen. Vestmuren/Grædemuren med de sidste synlige rester tilbage fra kong Herodes Tempel, og som derfor i dag regnes som jødedommens helligste sted.

Endvidere er Sct. Anna Kirke og Bethesda Dam i nærheden – og går man af Via Dolorosa – Smertens Vej – frem til nok den vigtigste kirke, Gravkirken, som efter traditionen, rummer Golgatha-klippen og resterne af den tomme grav.

I suuken summer det af pilgrimme fra hele verden, krydret med dufte, farver, lyde, sprog og stemninger fra en verden af i går.

I foredraget bliver hovedtræk af byens historie fortalt og de fleste af dens vigtigste steder vist gennem egne fotos.

 

 

Rekvisitter: Dataprojektor og lærred - medbringer egen PC.

Pris: - efter aftale!

 

 

 

 

 

 

"TYRKIET - BIBELENS GLEMTE LAND

I APOSTLENES FODSPOR"

 

I årtierne efter Jesu død og opstandelse blev det kristne evangelium udbredt nordpå til Antiokia. Det var faktisk her de troende først blev kaldt for ”Kristne”. Siden i den sidste del af det 1. århundrede - blev Tyrkiet (i antikken kaldt for Lilleasien) centrum for den voksende kristne kirke. Især de 3 apostle – Peter, Johannes og Paulus – er forbundet med kirkerne i Lilleasien.

I Bibelen er der adskillige referencer til byer og områder i Lilleasien og ikke mindre end to tredjedele af de 27 bøger i NT blev enten skrevet og adresseret til - eller også skrevet fra Lilleasien.

Eksempler: Det er ud fra byen Antiokia at Paulus tager udgangspunkt for sine 3 store missionsrejser mod nordvest, til lands og til vands. Endvidere forlader apostlen Johannes Jerusalem efter byens ødelæggelse år 70 og flytter til Ephesus for at leve sammen med de 7 kirker/menigheder. I sit første brev adresserer apostlen Peter sine ord til de kristne menigheder i 5 af Lilleasiens provinsregioner. Endelig er levede berømte apostolske kirkefædre Polycarp og Ignatius i henholdsvis Smyrna og Antiokia.

Det er derfor ikke helt forkert at kalde området for ”Lilleasiens Hellige Land”, som en forfatter engang har gjort.

I foredraget fortælles om Smyrna (i dag Izmir) Det siges, at den navnkundige digter, Homer, – digtekunstens fader (Illiaden)- kommer herfra. Byen var i den antikke verden kendt for sin store skønhed.

Pergamon blev i sin tid bygget på en naturlig bjergtop, som hæver sig ca 400 m over de omkringliggende dale. Berømt for sit Athena-tempel, som nu kan ses rekonstrueret i Berlin på Pergamonmuseet. I oldtiden rummede et bibliotek, med mere end 200.000 skrifter, det næststørste i den antikke verden.

Ephesos var kendt som tempelby for Artemis, hvilket betød, at der årligt valfartede tusinder af pilgrimme til byen. Den rummer en betydelig kristen historie. Flere gange besøgte Paulus byen. I forbindelse med sin 3. og sidste store rejse opholdt Paulus sig 2 – 3 år i byen, som derved blev base for hele hans prædikevirksomhed i provinsen Lilleasien.

Hierapolis er mest kendt for dens varme kilder med mineralvand, som har produceret et hvidt kalkagtigt sediment, som takket være dannelsen af hvide terrasseagtige former ned af bjergsiden, gør stedet genkendeligt selv på lang afstand.

Byen havde . iflg. referencer i Paulus’ brev til Kollosenserne - en kristen menighed, grundlagt

af Ephafras, medens Paulus opholdt sig i Ephesus. Stadig kan ses en ”necropolis” - dødeby - en ældgammel gravplads, en af de største af sin slags i Tyrkiet, med mere end 1200 grave, gravkamre, eptafier og sarkofager.

Endvidere præsenteres også Laodikea og Sardes, ledsaget af en lang række fotos.

 

 

Rekvisitter: Dataprojektor og lærred - medbringer egen PC.

Pris: - efter aftale!