Gentofte Kirke og landsby

KIRKE - KUNST - HISTORIE

 

FOREDRAG OM GENTOFTE KIRKE OG LANDSBY

 

 

"GENTOFTE KIRKES HISTORIE, BYGNING OG INVENTAR"

 

Gentofte kirke er den ældste kirke i Gentofte Provsti. Den er formentlig bygget i 1176, men har i århundredernes løb undergået mange forandringer. Oprindelig havde Gentofte Sogn en udstrækning, der i dag svarer til Gentofte kommune og Gentofte Provsti.

Gentofte kirke var sognets eneste helt frem til 1876, da Ordrup kirke kom til. Siden er yderligere syv kirker bygget - hvoraf den nyeste er Vangede Kirke fra 1974.

Sognet var i gamle dage et udpræget landsogn med en landbykirke med tilhørende kirkegård.

I 1801 var der 1962 indbyggere, men 100 år senere var tallet allerede steget til 15.250, og de næste 50 år gik det stærkt. I 2013 var tallet nået op på 73360 indbyggere.

Den oprindelige middelalderkirke var opført af kridtstenskvadre og havde en grundplan på 8 x 10-12 m. På våbenhusets loft er endnu bevaret to vinduesblændiger fra kirkens oprindelige rundbuede romanske vinduer.

Mange ombygninger og tilbygninger er sket i tiden løb, hvoraf den største og mest gennemgribende forandring blev afsluttet i 1758, men da var de fleste spor fra den gamle romanske landsbykirke også forsvundet. I 1884 blev hele kirken skalmuret med munkesten så den fik et ensartet præg i sengotisk stil.

Af gammelt inventar kan nævnes den en smukke prædikestol fra 1636, samt nogle gavlplanker og topstykker fra stolestader tilbage fra 1623. Nyeste inventar er glasmalerierne fra 2008 af Per Kirkeby (særskilt foredrag - se nedenfor!).

I foredraget, som ledsages af en lang række fotos og billeder i Power Point, gennemgås også dronning Louises alterbillede, noget om kongestolen, døbefonten, kirkekokkerne og orgelet m.v.

 

Foredraget kan evt. kombineres med et besøg og en rundvisning i kirken.

 

Rekvisitter: Dataprojektor og lærred - medbringer egen PC.

Pris: - efter aftale!

 

"GENTOFTE LANDSBY OG SOGN

FRA BONDELAND TIL VILLABY OG FORSTAD"

 

Gentofte er en oprindelig en ældgammel landsby, hvis historie går langt mere end 1000 år tilbage. Gentoftegade regnes for den ældste, idet det var skik her, som i andre landsbyer, at gårde og huse grupperede sig på begge sider af en landsbygade.

Gentofte landsby var beliggende tæt ved Gentofte Sø og landsbyens udstrækning var i tidligere tider meget begrænset. Omkring år 1600 bestod den kun af ca. 20 gårde, plus præstegården. Det skønnes at der boede omkring 200 mennesker.

Kirken, som er oprindelig er bygget på landsbyens højeste bakkedrag – 31 m. o. havet – udgjorde byen sidste hus mod nord. Mod syd afsluttedes Gentoftegade af det gamle Gentofte Torv (i dag vejkrydset ved Søgaardsvej/Baunegårdsvej).

En af de største forandringer i Gentoftes historie er udflytningen, som skete i sidste halvdel af 1700-tallet. I forbindelse med Bernstorffs landboreformer blev Gentoftes gårde, som den første landsby i kongeriget, flyttet ud på fritliggende jordlodder omkring landsbyen. Lodderne blev tildelt bønderne efter lodtrækning. Udflyttergårde bibeholdt de navne som gårdene havde haft i den gamle landsby. Disse navne afspejles i dag i mange vejnavne: f.eks. Vældegaard, Søgaard, Baunegaard, Kildegaard.

I 1863 kom jernbanen til Gentofte. Det satte en udvikling i gang af området omkring Gentoftegade med opførelse af boliger og butikker, og indbyggertallet steg markant. Fra omkring 1900 udviklede Gentoftegade sig til en blomstrende butiksgade med mange små butikker. En markant ændring i gadebilledet skete sidst i 1930’erne, da Ole Nielsens hus erstattede O. Nielsens købmands- og trælastforretning, som lå der, hvor biblioteket ligger i dag. Landsbynes lave huse blev hen ad vejen erstattet af de etageejendomme vi ser i dag.

 

Foredraget ledsages af gamle fotos og kort.

 

Rekvisitter: Dataprojektor og lærred - medbringer egen PC.

Pris: - efter aftale!